Assignatura

Cirurgia Mucogingival - Hands On

  • codi 12250
  • curs 2
  • període Anual
  • tipus OB
  • credits 1

Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,

Professorat

  © 2021 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00