Assignatura

Anatomia Cap i Coll (TRANSV)

 • codi 09807
 • curs 1
 • període Anual
 • tipus OB
 • credits 1

Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat

Responsable

Dra. Maria Angela MAYORAL - amayoral@uic.es

Horari d'atenció

Aquesta assignatura utilitzarà la plataforma Moodle per a subministrament de continguts docents i enviament de notificacions als alumnes

Professor responsable

Dra. Maria Angela MAYORAL - amayoral@uic.es

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.

L'assignatura d'Anatomia de Cap i Coll, és una assignatura troncal que s'imparteix en el primer any de qualsevols dels següents màsters d'odontologia: International Master in Oral Surgery, Odontopediatria Integral, Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial, i Periodòncia.

Pretén aprofundir en els coneixements bàsics de l'anatomia de cap i coll, així com aprendre a aplicar clínicament aquests coneixements. 

Requisits previs

Ser llicenciat en odontologia, el qual comporta tenir els coneixements bàsics en embriologia i anatomia de cap i coll.

Objectius

Objectius teòrics:online

 • ossos de la cara
 • músculs de la masticació i de l'expressió facial
 • tècniques de dissecció
 • cavitat oral i orofaringe
 • innervació i irrigació facials

Objectius pràctics:                                                   

 • saber identificar les diferents estructures anatòmiques
 • aplicar els coneixements teòrics en la pràctica clínica 

Competències

 • Estimular l’alumne a actualitzar-se i formar-se contínuament 
 • Iniciar a l’alumne en el treball pre-clínic amb fantomes per l’aplicació dels coneixements teòrics
 • Aplicació en la pràctica diària dels coneixements teòrics

Resultats d'aprenentatge

Els coneixements adquirits en aquesta asignatura donaran a l´alumne una visió tridimensional de l'anatomia i el desenvolupament del cap i coll. Aquests coneixements són essencials pel diagnòstic clínic i ademés faciliten la detecció i ressolució de problemes en la pràctica clínica.

Continguts

 • ossos de la cara
 • músculs de la masticació i de l'expressió facial
 • tècniques de dissecció
 • cavitat oral i orofaringe
 • innervació i irrigació facials

Metodologia i activitats formatives


Modalitat semipresencial (blended)

La part teórica es fará online i la part práctica de dissecció es podría dividir en dos grups 

Sistemes i criteris d'avaluació


Modalitat semipresencial (blended)

 Es realitzará online un examen tipo test amb multiples respostes amb una resposta válida sobre el temari teóric.S'aprovará amb un 5.

La part práctica també es puntuará

Bibliografia i recursos

 • Anatomía de la Cabeza para odontólogos. Velayos JL, Santana HD. 4ª edición. Medica Panamericana: Buenos Aires;  Madrid: 2007
 • Netter. Anatomía de la cabeza y cuello para odontólogos. Norton NS. Netter FH.  Elsevier- Masson Barcelona. 2007.
 • Nervios Craneales. En la salud y la enfermedad. Wilson-Pauwels L, Akeson EJ, Stewart PA, Spacey SD. 2ª ed. Medica Panamericana: Buenos Aires; Madrid: 2008.
 • Atlas de Anatomía Humana. Sobotta Becher. Tomo I. 22 Ed. Medica Panamericana: Buenos Aires;  Madrid: 2007
 • Prometeus. Atlas de Anatomía. Tomo 3 cabeza y Neuroanatomia.  Schünke M,Schulte, Schumacher U. Medica Panamericana: Buenos Aires;  Madrid: 2007
 • Atlas  de Anatomía Humana. Estudio fotográfico del Cuerpo humano. Rohen JW, Lütjen-Drecoll, Yokochi C. 6ª ed. Elsevier. Barcelona. 2007.
 • Anatomía Humana. Texto y  Atlas en color. Gosling JA, Harris PF, Humpherson JR, Whitmore I, Willan PTL.  2 Ed. Tomo 2. (Cap 7: Cabeza y cuello). Mosby/ Doyma Libros. Madrid: 1994.
 • Principios de Anatomía y Fisiología. Tortora GJ, Derrickson B. 11ª ed. Medica Panamericana: Buenos Aires;  Madrid: 2006
 • Anatomía y Fisiología. Thibodeau-Patton Ed. Elsevier-Mosby. 6ª edición 2007
 • Tratamiento de Oclusión y afecciones temporomadibulares. Okeson JP.  4ª ed.  Harcourt Mosby. Madrid 1998
 • Anatomia Oral.  Sicher/ Du Brul. Du Brul E LL. Doyma  Barcelona: 1988
 • Fichas de Autoevaluación. Netter Anatomía. Cabeza y cuello. Hansen JT, Netter FH. 2ª ed. Elsevier- Masson Barcelona. 2007.
 • Laminas Mudas. Prometeus. Texto y Atlas de Anatomía. Tomo 3 cabeza y Neuroanatomia.  Schünke M,Schulte, Schumacher U. Medica.  Panamericana: Buenos Aires;  Madrid: 2007
 • Anatomy.tv powered by primal pictures .Anatomía en 3D online
  © 2021 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00